21.7.16 ~ blog opravdu bude končit, autorka se velmi pravděpodobně bude přesouvat

Únor 2009

PŘEVLEČENÉ KOČKY ZA ...

27. února 2009 v 15:59 | garfield=o) |  KOČKY
Obrázek “http://www.dreamland.cz/images/pohlednice/14.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

BRITSKÉ KOČKY

27. února 2009 v 15:56 | GALAXY GIRL =o) |  KOČKY
Zasněná - modrá RebekaPůvod- Britské kočky jako plemeno vznikly kolem roku 1900 ve Velké Británii. Domácí krátkosrsté kočky zde chovatelé křížily s tehdejšími předchůdci perských koček. Zpočátku bylo plemeno chováno pouze v barvě modré.
Zatím se chovatelé v Evropě také pokoušeli o vyšlechtění krátkosrsté mohutné kočky, ale tady se kočka v podstatě stejného vzhledu jmenovala evropská krátkosrstá.K tomuto šlěchtění používali také angorské kočky a předchůdce dnešních peršanek Aby byl kolem tohoto plemene ještě větší zmatek, chovatelé ve Skandinávii chovali také evropské krátkosrsté kočky, které ale odpovídali úplně jinému standardu než kočky evopské např. v Německu nebo Nizozemí. Nakonec přece jen došlo k uspořádání tohoto chaosu a evropskými kočkami se od 1.1.1982 nazývají kočky, které odpovídají evropským kočkám ze Skandinávie a mohutnější podsaditější kočky z pevniny byly zařazeny do plemene britských koček.
Ještě i dnes se občas používají perské kočky v chovu britských koček pro udržení typu. Těmto křížením také britské kočky vděčí za mnoho nových barev, ve kterých se nyní chovají. Nedávno byly uznány i britské kočky s odznaky (tzn. kočky ve stejném vybarvení jako siamky). Není výjimkou se dnes setkat na výstavě s britkou v barvě lilové, čokoládové, činčila, mramorované nebo stříbřité. A podle znalců se můžeme těšit na další barvy.

http://www.britky.cz/wpr4977.jpgPovaha - Kočky tohoto plemene jsou známy svou vyrovnanou a příjemnou povahou. Jsou snášenlivé, přátelské a mají velkou schopnost se přizpůsobit. Dospělé kočky jsou méně aktivní a nedávají svou přítomnostu v bytě tolik najevo, jako malé kotě. Není v jejich povaze se dožadovat pozornosti. Protože jsou velmi dobromyslné, vychází většina z nich i s dětmi. Předpokladem ovšem je dobrá socializace kotěte, to znamená, že od malička musí vyrůstat ve středu rodiny ve společnosti lidí.

Tělo - od obyčejných krátkosrstých domácích koček se odlišuje kvalitou srsti a stavbou těla, které je mohutné dobře osvalené, s širokým hrudníkem a krátkými osvalenými zády. Britka má být středně velká až velká, nohy jsou poměrně krátké s mohutnými tlapkami, Silný ocas je krátký až středně dlouhý s kulatou špičkou. Celkově musí působit podsaditě.

Barvy
- Britské kočby se mohou vyskytovat v mnoha barvách nejznámější je asi modrá, ale známe i černou, bílou, krémovou, modrokrémovou, želvovinovou, lilovou, čokoládovou, kočky bikolor a trikolor, se stříbřitostí a s tabby kresbou.

KOČIČKY

27. února 2009 v 15:55 | garfield=o) |  KOČKY
http://i.idnes.cz/05/09/cl/FDVe142e640b_Kotata_kocky_kocka_kote.JPG

CleoConnánekVečeře
Dobrou nocMoje šťastné číslo
Co to je?Na co to asi je?
Maminka a tatínek
Jak mňoukají kočky?
Kočky jsou nejspíš chytřejší než psi. Mají ve svém repertoáru až 60 různých Mňouknuní a navíc dokážou vydat až 100 různých tónů! Oproti tomu psi až tak nadaní nejsou, protože zvládnou ani ne polovinu různých štěkotů=)
Obrázek “http://www.dreamland.cz/images/pohlednice/14.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
KOČIČÍ MASÁŽ

27. února 2009 v 15:48 | garfield=o) |  KOČKY
http://img92.imageshack.us/img92/7378/catclawsfeelgoood1uu.gif

HADI+ZAJÍMAVOSTI

27. února 2009 v 15:47 | garfield=o) |  HADI
Foto
hadík 1.
had 2.

Rekordy a zajímavosti ze světa hadů

Hadi jsou velmi zvláštními tvory, které lidstvo obdivuje už od pradávna. Jejich tělesná stavba, která je tolik odlišná od ostatních zvířat, v nás vzbuzuje obdiv a udivení. Často byl had symbolem moci panovníků. V Egyptě to byla kobra zející z koruny faraóna. V Africe je zase krajta objektem uctívání a pověr. Některé "hadí znaky" přežívají dodnes. Jistě je to všeobecně známý symbol lékařství - hůl s ovinutým hadem. Je to pozůstatek báje o římském bohu Aeskulapovi, který na Zemi, v podobě hada, zažehnal epidemii sužující Řím. Za hada točícího se kolem hole je často považována užovka stromová (Elaphe longissima).

Hadí tělo
Samotná tělesná stavba hadů je zvláštností. I přes absenci všech končetin dokáží být hadi aktivními živočichy, kteří zdolají nástrahy terénu, stromových větví ba i dokonce vodních ploch. Jejich kostra se může skládat až ze 450 obratlů, kde z každého ční po páru žeber. Dokáží se také velmi rychle pohybovat, ale samozřejmě se nemohou srovnávat s námi lidmi. Nejrychlejší had naší planety je mamba černá (Dendroaspis polylepsis), která je schopná vyvinout rychlost až 19 km / h. Dle druhu ovládají několik zajímavých technik pohybu pro všechny typy terénů a překážek (voda, písek, stromy, podzemí, aj.). Za zmínku také stojí, že hadi nevlastní močový měchýř. Vylučují tedy moč v tuhém skupenství. Hadi mají, oproti nám lidem, pevnou vnější vrstvu pokožky, tudíž se jí musejí čas od času zbavovat a nahrazovat pokožkou novou. Hadi se tedy svlékají. Jelikož jejich tělesný růst funguje po celý život, svlékají se cyklicky několikrát do roka nebo i méně často (u starších jedinců). Hadí podkoží neobsahuje potní žlázy, tudíž se nemohou potit ani vydávat nepříjemné pachy.

• hadí kůže

Rozmnožování
Rozmnožovací orgán hadů je párový. Znamená to, že mají penisy dva - hemipenis. Péče o své potomstvo je u hadů minimální. Výjimku však tvoří krajty (Pythoninae), které se o svá vejce starají - doslova na nich sedí. Po nakladení snůšky se krajta obtočí kolem vajec a rytmickými záškuby svého svalstva dokáže vejce zahřát až o 12 °C oproti teplotě okolí. Sama si tak vytváří jakýsi inkubátor. Velkou zajímavostí je, že arborikolní druh - krajta zelená (Chondropython viridis) snáší svá vejce přímo v korunách stromů. Ta jsou pak spojena blanitými stopkami, aby nedošlo k pádu jednotlivých vajec. Například kobra královská (Ophiophagus hannah) si pro svou snůšku staví hnízdo. Smyčkou v přední části těla nosí na hromadu části listů, bambusů a následně je kupí do dvou pater. V dolním patře jsou nakladená vejce, ve druhém pak samotná hlídající samice.

Zrak
Hadi nemají pohyblivá víčka, a proto nemohou mrkat. Je to jeden z průvodních znaků hadů, který je řadí do svého podřádu. Víčka jsou srostlá a tvoří průhlednou blánu, která je součástí hadí kůže. Při svlékání staré kůže se oční víčka obnovují také. V této kritické době jsou oči zakalené, had vidí omezeně. Bez pohybu víček mají hadi upřený výraz a díky tomu jsou opředeni četnými pověrami o jejich "hypnotické schopnosti". Hadi jsou krátkozrací a mohou vidět pouze pohybující se objekty. Jsou tedy závislí na pohybu své kořisti. Výjimku tvoří bičovky, které dokáží na krátkou vzdálenost rozpoznat i nehybné objekty.

• hadí oko

Sluch
U hadů nenajdeme zevní sluchové orgány ani Eustachovu trubici. Mají pouze pozůstatek středního ucha a malý třmínek, který přenáší vibrace do vnitřního ucha. Z toho vyplývá, že nemohou vnímat zvuk, jak ho známe, ale jen vibrace z něj vzniklé. Přenos vibrací do vnitřního ucha se děje pouze za předpokladu, že je hlava hada v přímém styku s podložkou. Citlivost hadů na vibrace je unikátní. Postačí jen nepatrné zachvění podkladu a už jsou na pozoru. Velmi známé vystoupení "Zaklínače hadů" je pouhou fraškou a chytrým podvodem. Kobra "tančící" na hudbu píšťaly fakíra totiž nereaguje na zvuk, ale na pohyb samotné flétny i fakíra.

Hadí jazyk
Tento rozeklaný hadí orgán je jakýsi symbol všech beznohých tvorů. I ten podléhá mnohým pověrám jako například, že je jazyk jedovatý a způsobuje uštknutí. Ovšem, není to pravda! Jazyk slouží jako detektor nebo hmatový orgán. Sbírá ze vzduchu částice a analyzuje je v Jacobsově orgánu, který se nachází v horním patře tlamy. Jako doplňkový smysl pro dokonalé identifikování kořisti a její polohy, vlastní všichni chřestýšovití a někteří hroznýšovití hadi tepločivné jamky (termoreceptory). Díky nim dokáží odhalit teplokrevné živočichy a lovit i za naprosté tmy na milimetrovou přesnost. Citlivost termoreceptorů je 0,2-0,003 °C!

Velikost a váha hadů
Toto téma je hojně diskutované a obestírá ho mnoho pověr a přehnaných zpráv. Milné rekordy vznikaly také z důvodu neznalosti místních obyvatel, kteří po nálezu svlečky ihned publikovali délku hada. Je nutné si uvědomit, že svlečka neodpovídá rozměrům hada, svlečená kůže se natáhne. Mezi největší druhy hadů světa se řadí zejména krajty a anakondy. Tím obrem, který drží rekord nejdelšího hada je krajta mřížkovaná (Python reticulatus). Měřila 9,76 m! K překročení bájné desetimetrové hranice však zatím nedošlo. Dokonce v roce 1940 vyhlásila jedna newyorská zoologická zahrada jakousi soutěž o hada delšího než 10 m. Odměna byla 5000 dolarů. Dodnes se o výhru nikdo nepřihlásil. Na druhém místě se plazí anakonda velká (Eunectes murinus), která měřila 9,15 m. Tento jihoamerický had také drží rekord ve váhové kategorii. Při délce 9,15 m vážil neuvěřitelných 227 kg! Nejdelším jedovatým hadem je kobra královská (Ophiophagus hannah). Dožila se délky 5,60 m.

Rovným opakem je had nejmenší - nejkratší. Jsou to převážně slepáci a slepani. Slepan rodu Leptotyphlops dorůstá méně než 10 cm. Dají se proporcionálně přirovnat například k tužce. Dále například slepák květinový (Rhamphotyphlops braminus) dorůstá kolem 15 cm.

Hadí věk
Stáří hadů se velice špatně určuje, neboť se na nich "zub času" tolik nepodepisuje. Vypadané zuby se jim obnovují. Kůže pravidelným svlékáním také. Obecně lze říci, že jsou hadi dlouhověká zvířata. Všechny záznamy o stáří hadů jsou pouze od exemplářů z lidského chovu. Údaje, které by vznikly z pozorování ve volné přírodě, by byly trochu odlišné. V lidské péči se dožívají více, protože podmínky chovu jsou obecně lepší (pravidelný přísun potravy, vody, ideální mikroklima, atd.). Nejstarším hadem byl hroznýš královský (Boa constrictor), který se dožil 40 let v jedné zoo v USA. Nejběžněji chovaný had, užovka červená (Elaphe guttata), se dožila 21 roků.

• hadí svlečka

Potravní specialisti
Hadi loví své oběti dvěma způsoby. Buďto je omotávají smyčkami svého těla a zamezují tak přívodu vzduchu do plic budoucí potravy, nebo jim do krevního oběhu vpravují jed. Hadi mohou pozřít i již usmrcené zvíře, vejce, červy, slimáky, hlemýždě, ryby, žáby, ptáky, hmyz nebo dokonce i zástupce svého podřádu - hady. Velkou zvláštností je, že hadi nemají natolik vyvinutý kousací aparát, aby mohli svou kořist zuby porcovat a polykat po částech. Musejí ji tedy pozřít v celku, tak jak ji uloví (tzn. se srstí, s drápy, s kostmi, apod.). Žaludek hadů je na toto ovšem velmi dobře přizpůsoben (pH žaludečních šťáv je velmi nízké, připomínající kyselinu).

• hadí tlama
Slepani (Leptotyphlos) mají svůj jídelníček velmi omezený. Z důvodu svého malého vzrůstu se zmůžou akorát na různé mravence a termity. Šnekojedi (Pareas) a šnekožrouti (Dipsas, Sibon a Sibonomorphus) loví plže. Rybami a obojživelníky se živí naše užovka obojková (Natrix natrix), která je tak často viděna u vodních ploch. V mládí se dokáže živit i malými pulci, které snadno chytá v kalužích či mělkých tůňkách. Velmi důmyslně loví žáby užovka červenobřichá (Farancia abacura), která má na konci svého ocasu šupinový trn. Bodec slouží k propíchnutí nafouknuté bránící se žáby, aby ji mohla užovka snáze pozřít. Hadožrout kapský, jak už jeho jméno napovídá, požírá hady, stejně jako třeba krajta černohlavá (Aspidites melanocephalus). Například i korálovky rodu Lampropeltis mají kanibalistické sklony. Ptáky dokáže velmi bryskně lovit arborikolní druh psohlavec zelený (Corallus caninus) a to rovnou za letu! Disponují velmi dlouhými zuby, které snáze projdou vrstvou peří a kořist uchopí. Poraněné ptáky nebo jinak hendikepované okřídlené tvory s chutí pozře, i tak pasivní lovec, jako je hroznýšovec duhový (Epicrates cenchria). Ptačí vejce dokáže pozřít americká užovka býčí (Pituophis sayi). Poměrně známým pojídačem vajec je vejcožrout africký (Dasypeltis scabra). Vejce, které může být i dvakrát větší než jeho hlava, polkne v celku. O výrůstky na spodní straně páteře se křehká skořápka otevře, vejce praskne a obsah se vylije vejcožroutovi do žaludku. Samotnou skořápku vyvrhne zpět v úhledném balíčku.

Pojďme se podívat na ošemetnou záležitost - lidé, jako hadí potrava? Tak velkého tvora jako je člověk hadi opravdu pozřít nemohou. Ale co takhle malé dítě či ženy malého vzrůstu? Když uvážíme, že ve frankfurtské zoo pohltila krajta mřížkovaná (Python reticulatus) prase o hmotnosti 55 kg, není zcela vyloučené, že by za oběť nemohlo padnout například patnáctileté dítě. Nejtěžší kořist, která byla u hadů zjištěna, bylo prase o hmotnosti 72 kg! Kandidáty na "lidojedy" mohou být opravdu jen velikáni - anakondy a krajty. V řece Napo v Ekvádoru jedna anakonda usmrtila muže při koupání. Nebyl však pozřen. V Malajsii na ostrově Salebab polkla čtrnáctiletého chlapce krajta mřížkovaná.

• krajta královská při lovu
Hadí dieta
Díky jejich studenokrevnému organismu nemusí hadi většinu energie spotřebovávat na výrobu tepla. Z toho plyne, že příjem potravy, jakožto zdroj živin, z kterého energie vzniká, nemusí být tak častý jako u živočichů teplokrevných. Fyziologicky je frekvence příjmu potravy u dospělého zdravého exempláře v průměru čtrnáct dnů. S větším soustem si vystačí had i měsíc a to bez hmotnostního úbytku! Krajta písmenková (Python sebae) vydržela bez potravy celých 870 dnů. Rekordmanem je však krajta mřížkovaná (Python reticulatus), která se postila neuvěřitelných 910 dnů - 2,5 roku!!! Bohužel při hladovce zemřela. Z původní váhy 75 kg měla po smrti pouhých 27 kg.

Hadí jedovatost
Jedovatost je u hadů asi nejvíce známá. Díky tomuto, evolucí vyšlechtěnému útočnému aparátu, jsou hadi tolik obávanými beznohými živočichy naší planety. Není se ani čemu divit! U těch nejjedovatějších hadů světa má i člověk po uštknutí jen několik minut života. Například uštknutí tajpanem (Oxyuranus scutellatus) je extrémně nebezpečné, protože u tohoto druhu je už přibližně 5 mg jedu (suchého) smrtelná dávka. Když uvážíme, že tento had může vyprodukovat v jednom uštknutí až 400 mg jedu, tak z něj toto množství dělá nejjedovatějšího hada světa. Jedním uštknutím teoreticky může usmrtit 80 lidí! Největší množství jedu, jež bylo odebráno chřestýši texaskému (Crotalus atrox), činilo neuvěřitelných 1500 mg! Zvláštním typem útoku či obrany disponují kobry (např. Naja naja sputatrix, Hemachatus haemachatus). Příroda si opět dala záležet a výsledkem je schopnost kober doslova plivat (rozprašovat) jed na značnou vzdálenost. Jejich zuby nemají podobu injekční jehly (tzn. dutý zub s vyústěním ve špičce), jako u jiných druhů, ale mají malý otvor kolmo k zubu, který umožňuje jed stříkat vodorovně s povrchem a do prostoru. Jed způsobuje prudkou bolest (zejména v oblasti očí a sliznic) a dočasnou slepotu. I naše zmije obecná (Vipera berus) není zas tak neškodná, jak si mnoho lidí myslí. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je 15 mg a zdravá adultní samice zmije obecné může mít v zásobě až 39 mg jedu!


nej... hadi=o)

27. února 2009 v 15:39 | garfield=o) |  HADI
Nejmenší
Adi nejmenší je zemní hádek,patřící do čeledi slepanovitých,který se vyskytuje pouze na ostrovech Santa Luica,Martiniku a Barbadosu.Tento minuhad který má zakrnělé oči a růžovou barvu pokožky,připomíná více žížalu než plaza.Jeho maximální délka jen zřídka přesíhne 10cm.
Nejmohutnější zmijovitý had
Nejmohutnějším zmijovitým hadem nejen Afriky,ale celého světa,je zmije gabunská.Dorůstá až dvou metrů a může být silnější než lidské stehno.
Nejdelší had
Rekordní délka zatím největšího hada uloveného v přírodě je 9,76m.Drží ji krajta mřížkovaná,odchycená v roce 1912 na ostrově Celebes.Stejný druh byl navíc největším hadem chovaným v zajetí.V zoo v Pittsburgu chovali krajtu jménem Kolos,která měla 9,15m.
Nejvýše žijící had
Rekordmanem je chřestýšovitý had ploskolebec.Vyskytuje se na úpatí horských ledovců v neuvěřitelné výšce 4900metrů n.m.
Nejstarší had
Hadi jsou poměrně dlouhověcí.Chřestýši se v zajetí dožívají průměrně 10-15let,velcí hadi ještě více.Samec hroznýše královského,jménem Pepek,uhynul roku 1977 v americké zoo ve Filadelfii ve věku 40let,3měsíce a 14dní.
Nejrychlejší had
Nejrychleji se pohybujícím suchozemským hadem je africká mamba černá,která umí na krátkou vzdálenost vyvinout rychlost až 19km v hodině.Nejrychleji plovoucími hady jsou mořští vodnáři.Vodnář dvoubarevný plave při pronásledování kořisti rychlostí až 16km v hodině.
Nejjedovatější hadi
Nejjedovatějšími mořskými hady jsou vodnář Belcherův a vodnář kobří.Mezi nejjedovatější pozemské hady světa patří Taipan,jehož jedové žlázy mohou dosahovat až 400mg jedu,což je v přepočtu 94tisíce smrtelných dávek pro myši.
Nejdelší chřestýšovitý had
Se svými až 360cm je nejdelším chřestýšovitým hadem americký křovinář němý,který má ještě jeden primát.Je to jediný chřestýš na světě,který nerodí živá mládata,ale klade vejce.
Nejtěžší jedovatý had
Nejtěžším jedovatým hadem je chřestýš kostkovaný,který při zhruba 2,5meterové délce,může vážit až 13kg.
Nejtěžší had
Nejtěžším hadem světaa je anakonda velká,žijící v Jižní Americe a na Trinidadu.Zatím nejdelší změřený exemplář byl dlouhý 9,15m a vážil neuvěřitelných 227kg(tolik může vážit třeba i medvěd)


MÁTE RÁDI HADY?

Asi nejmenší je zemní hádek, patřící do čeledi slepanovitých Leptotyphlops bilineata, který se vyskytuje pouze na ostrově St. Lucia, Martiniku a Barbadosu. Tento minihad který má zakrnělé oči a růžovou barvu pokožky, připomíná více žížalu, než hada. Zdá se, že jeho maximální délka jen zřídka přesáhne 10 cm.

Nejdelší had

Rekordní délka (ověřená odborníky) zatím největšího hada uloveného v přírodě je 9,76 m. Drží ho krajta mřížkovaná (Python reticulatus), zabitá v roce 1912 na ostrově Celebes. Nejdelším hadem chovaným v zajetí je opět krajta mřížkovaná. V zoo v Pittsburgu chovali hada jménem "Kolos", který dosáhl délky 9,15 m. Zoologická společnost v New Yorku již před mnoha lety vypsala odměnu 5000 dolarů tomu, kdo přinese hada delšího než 10 m. Dodnes se o tuto pěknou sumu nikdo nepřihlásil.

Nejdelší jedovatý had

Nejdelším jedovatým hadem je kobra královská (Ophiophagus hannah) z Jihovýchodní Asie. V roce 1930, exemplář chovaný v Londýnské zoo dosáhl velikosti 5, 71 m, při hmotnosti téměř 12 kg. Taipan (Oxyuranus scutellatus), ačkoliv se podle dřívějších pramenů udávala jeho běžná délka přes 4 metry, ve skutečnosti dosahuje v průměru jen okolo dvou, zřídka do 2,5 metru. Maximální oficiálně ověřená délka taipana byla 276 cm, neoficiální zdroje uvádějí až přes tři metry.

Vývojově nejstarší hadi

Mezi vývojově nejstarší a nejprimitivnější hady na planetě patří zástupci slepanovitých (Leptotyphlopidae), slepákovitých (Typhlopidae), vinejšovitých (Cylindropheidae) a dá se říci ještě hroznýšovitých (Boidae) a krajtovitých (Pythonidae).

Nejstarší známý had

Nejstarší známý had je pozemní druh známý pod jménem Lapparentophis defrennei, který žil na území dnešní severní Afriky před 100 - 150 miliony let. Další rekord drží mořský druh hada Simoliophis, který se objevil přibližně před 100 miliony let a obýval mořské dno v okolí Evropy a severní Afriky. Poté je vývojová řada přerušena a další nálezy pocházejí až z doby mnohem pozdější, přibližně před 65 miliony let.

Vývojově nejmladší hadi

Naopak evolučně nejmladší jsou zmijovití (Viperidae), mezi které patří i chřestýši (Crotalinae). Zmijovité najdeme téměř na všech světadílech kromě Austrálie, což svědčí o tom, že se vyvinuli až po jejím oddělení od ostatních kontinentů.

Nejstarší had

Délka života u hadů se různí druh od druhu. Přesto se dá říci, že hadi jako takoví jsou poměrně dlouhověcí. Chřestýši se v zajetí dožívají průměrně 10 - 15 let, jedna užovka červená (Elaphe guttata) se dožila neuvěřitelných 21 let. Velcí hadi se v zajetí, kde mají ideální podmínky dožívají až několika desítek let. Samec běžného druhu hroznýš královský (Boa constrictor), nazývaný "Pepek", uhynul v roce 1977 ve věku 40 let, 3 měsíce a 14 dní v zoo Philadelphia , v Pennsylvánii v USA.

Nejtěžší had

Nejtěžším hadem světa je bezpochyby anakonda velká (Eunectes murinus), žijící v Jižní Americe a na Trinidadu. Zatím nejdelší doložený změřený exemplář dlouhý 9,15 m vážil neuvěřitelných 227 kg. Jihoameričtí indiáni loví anakondy pro maso

Nejtěžší jedovatý had

Nejtěžším jedovatým hadem je údajně chřestýš kostkovaný (Crotalus adamanteus), který při zhruba 2,5 metrové délce, může dosáhnout až 13 kg.

Nejdelší chřestýšovitý had

Se svými až 360 cm je nejdelším chřestýšovitým hadem americký křovinář němý (Lachesis muta), který má ještě jeden primát. Je to jediný chřestýš na světě, který není živorodý, ale klade vejce. Obývá vlhčí pralesy a žije pozemním způsobem.

Nejmohutnější zmijovitý had

Nejmohutnějším zmijovitým hadem nejenom Afriky, ale prakticky celého světa je bezesporu zmije gabunská (Bitis gabonica). Dorůstá až přes dva metry a může být silnější než lidské stehno. Současně má i nejdelší zuby mezi hady, které mohou být dlouhé až 5 cm.[1]

Nejvzácnější hroznýšovitý had

Nejvzácnějším hroznýšovitým hadem bude zřejmě psohlavec Cropaniův (Corallus cropanii), známý jen podle tří exemplářů, ulovených nedaleko Sao Paula.

Nejjedovatější hadi

Nejvíce jedovatý mořský had je zřejmě vodnář Belcherův (Hydropsis belcheri) a vodnář kobří (Enhydrina schistosa). Tito hadi mají velice prudký jed, jehož účinky jsou podobné jako u korálovcovitých hadů. Mezi nejjedovatější pozemské hady světa patří bezpochyby had Taipan (Oxyuranus scutellatus), jehož jedové žlázy můžou dosáhnout množství až 400 mg jedu, a to je v přepočtu 94 112 smrtných dávek pro myši. (Dávky se udávají v mg suchého jedu na 100 g myši podkožně).
Podle úplně nejnovějších výzkumů se za nejjedovatějšího hada světa považuje australská pakobra druhu (Parademansia microlepidota). Účinnost jejího jedu byla laboratorně potvrzena až v roce 1975. Žije v řídce obydlených oblastech jihozápadního Queenslandu a její jed je údajně až 4x účinnější než jed Taipana. Mezi nejjedovatější hady světa patří ještě pakobra páskovaná (Notechis scutatus), nebo bachratý korálovcovitý had s příznačným jménem - smrtonoš zmijí (Acanthophis antarcticus). Obávaná Mamba černá (Dendroaspis polylepis) je v žebříčku jedovatosti asi až na pátém místě.

Největší rozšíření jedovatých hadů

Primát v počtu jedovatých hadů má bezesporu Austrálie. Tento kontinent má velice bohatou a velice neobvyklou hadí faunu, která se diametrálně odlišuje od okolního světa - ostatně tak jako i ostatní fauna Austrálie. Ze 143 druhů zde žijících hadů je jenom 11 druhů užovkovitých, ačkoliv na všech ostatních kontinentech užovky dominují. Zato zde žije na 65 druhů korálovcovitých hadů, což je plná třetina jejich celosvětového počtu. Tito hadi využili vhodných podmínek a absenci přirozených predátorů a osadili téměř každý volný biotop. Austrálie se tak stala kontinentem, kde se vyskytuje nejvíce druhů jedovatých hadů na světě.

Nejdelší jedové zuby

Nejdelší jedové zuby mají zmijovití a chřestýšovití (Solenoglypha). Nacházejí se vpředu na horní čelisti, jsou duté jako injekční stříkačka a v klidu směřují dozadu. Jsou v tlamě složené téměř ve vodorovné poloze. Teprve při kousnutí, když had otevře tlamu, se zuby vztyčí do svislé polohy. Rekordmanem v délce jedových zubů je zmije gabunská (Bitis gabonica), která je mimochodem i nejmohutnější zmijí světa. Její zuby dosahují délky až 50 mm (některé prameny uvádějí dokonce až 70mm).

Největší imunita vůči hadímu jedu

Ze savců i plazů jsou přirozeně nejodolnější ty druhy, které se jedovatými hady přímo živí. Např. proti jedu kobry kapské (Naja nivea) je velice odolná promyka mungo, která snese dávku téměř 20 mg jedu tohoto hada. To představuje dávku asi 100 x větší, než jaká usmrtí morče o stejné hmotnosti. Nejodolnější ze savců vůči jedu korálovcovitých je však jihoafrická šelmička surikata (Suricata suricata), která je v poměru k hmotnosti 1000 x odolnější vůči jedu kobry, než třeba ovce. Surikata o hmotnosti pouhých 500 g snese bez jakýchkoli příznaků dávku až 10 mg jedu kobry kapské. Také ježek evropský (Erinaceus europaeus), který velice často loví zmije obecné (Vipera berus) je vůči jejich jedu velice odolný, a snese až 40 x větší dávku než morče. Značnou odolnost má též medojed kapský.
Z hadů jsou odolné opět druhy, lovící jedovaté hady. Např. americké korálovky (Lampropeltis) jsou více než 100 x odolnější proti jedu chřestýšů, než myš. Asi stejně odolná je jihoamerická musurana (Clelia clelia) a ještě několik druhů. Žádný živočich však není absolutně imunní vůči hadímu jedu a dokonce ani samotní jedovatí hadi nejsou úplně imunní vůči jedu vlastnímu. Jejich odolnost je ovšem velká - tak např. pakobra páskovaná (Notechis scutatus) je asi 180 000 x odolnější vůči vlastnímu jedu než morče, ale už jen 13 000 x odolnější proti jedu kobry indické (Naja naja). Velkou imunitu vůči hadímu jedu vykazuje i největší jedovatý had na světě - kobra královská (Ophiophagus hannah), která se specializuje výhradně na lov hadů, včetně jedovatých.

Nejrychlejší had

Mamba černá (Dendroaspis polylepsis) z Afriky, je údajně nejrychleji se pohybujícím hadem na zemi. Umí vyvinout na krátkou dobu a vzdálenost rychlost 14 - 19 km/h. Nejrychleji plovoucími hady jsou mořští vodnáři z indopacifické oblasti. Jeden z nich, vodnář dvoubarevný (Pelamis platurus) dokáže krátkodobě při pronásledování kořisti plavat rychlostí až 16 km/h.

Nejvýše žijící had

Hadi jsou závislí na teplotě okolního prostředí a vysoké nadmořské výšky jim tedy moc nevyhovují. Přesto se někteří hadi dokázali přizpůsobit i těmto podmínkám. Nejlépe se na horské prostředí dokázali adaptovat zmije a chřestýši. Např. zmije obecná (Vipera berus) žije ve Skandinávii a v Alpách až ve výšce 3000 m a středoamerický chřestýš (Crotalus triseriatus) vystupuje až na hranici 4400 m. Absolutním rekordmanem je však asi chřestýšovitý had ploskolebec himálajský (Agkistrodon himalayanus), který žije na úpatí himálajských ledovců ve výšce až 4900 metrů nad mořem! Zmiji obecné (Vipera berus) navíc patří ještě jeden primát: jedná se o hada s nejsevernější oblastí výskytu. Některé její populace ve Skandinávii zasahují až za polární kruh!

Rekordmani v plavání

Všichni hadi bez výjimky umějí plavat. U mořských hadů je plavání samozřejmostí, ale i hadi suchozemští nebo stromoví jsou výbornými plavci. Jeden hroznýš královský (Boa constrictor) doplaval z jihoamerického kontinentu až na ostrov S. Vincent, což je vzdálenost přes 320 km. Po tomto výkonu byl had ve velmi dobré kondici.

Mistři v hladovění

Hadi po nasycení tráví několik dnů až týdnů (podle hmotnosti ulovené kořisti). Často však nezískávají potravu pravidelně a mnohdy jsou nuceni hladovět dlouhou dobu. Velcí hadi vydrží bez potravy mnohem déle. Tak například krajta tygrovitá světlá (Python molurus molurus) nepřijímala potravu 149 dní a přitom ztratila jenom 10% své hmotnosti. V pražské zoo nepřijímala potravu krajta mřížkovaná (Python reticulatus) 270 dní a přitom ztratila pouze 12% svojí hmotnosti. Ve frankfurtské zoo nežrala krajta mřížkovaná (Python reticulatus) plných 570 dní, poté krátký čas potravu přijímala, aby se poté postila dalších 415 dní. Zmije gabunská (Bitis gabonica) nežrala 679 dní a Chřestýš brazilský (Crotalus durissus) 780 dní. Krajta písmenková (Python sebae) vydržela bez potravy plných 870 dní !
Světový rekord však asi drží krajta mřížkovaná (Python reticulatus), měřící 6,45 m o hmotnosti na začátku půstu 75 kg. Tento had nepřijímal potravu celých 910 dní, dokud nezašel. Po své smrti byl jenom 27 kg těžký.

Jednopohlavní had

Ne všichni hadi se pro úspěšné rozmnožení musí nutně pářit. V Indii, jihovýchodní Asii, ale také v jižní Africe a Austrálii žije druh primitivního hada - slepák brahmánský (Ramphotyphlops braminus), který je jediným známým, partenogeneticky se rozmnožujícím hadem na světě. U tohoto druhu se vyskytují pouze samice, které v době dospívání začnou automaticky klást oplozená vejce, aniž se předtím pářily. S těchto vajec se však vylíhnou zase jenom samice, které jsou dokonalými genetickými kopiemi svých matek. Tato zajímavá hříčka přírody však nemá z dlouhodobého hlediska příliš naděje na úspěch. Genetická variabilita, tak důležitá pro přizpůsobování měnících se životních podmínek, zde totiž úplně chybí.

druhy hadů

27. února 2009 v 15:38 | garfield=o) |  HADI


Zmije obecná

(Vipera berus)
Foto hadi

Užovka podplamatá

(Natrix tessellata)
Foto hadi

Užovka hladká

(Coronella austriaca)
Foto hadi

Užovka obojková

(Natrix natrix)
Foto hadi

Bičovka americká

(Oxybelis aeneus)
Foto hadi

Bičovka nosatá

(Ahaetulla nasuta)
Foto hadi

Bičovka zelená

(Oxybelis fulgidus)
Foto hadi

Bojga

(Boiga forsteni)
Foto hadi

Bojga zlatá

(Chrysopelea ornata)
Foto hadi

Hlavatka kočičí

(Telescopus fallax)
Foto

Hroznýš kubánský

(Epicrates angulifer)
Foto

Chřestýšovec

(Trimeresurus trigonocephalus)

Chřestýšovec

(Trimeresurus trigonocephalus)

Kobra indická

(Naja naja)
Foto

Kobra středoasijská

(Naja oxiana)
Foto

Korálovka sedlatá

(Lampropeltis triangulum)
Foto

Krajta královská

(Python regius)
Foto

Krajta tmavá

(Python molurus bivittatus)

Krajta tygrovitá

(Python molurus)
Foto

Krajta zelená

(Morelia viridis)
Foto

Křovinář ostnitý

(Bothriechis schlegelii)
Foto

Křovinář sametový

(Bothrops asper)
Foto

Ostrolebec indický

(Hypnale hypnale)
Foto

Ostrolebec srílanský

(Hypnale nepa)
Foto

Ostrolebec Wallsův

(Hypnale walli)
Foto

Pahroznýšek skvrnitý

(Tropidophis melanurus)
Foto

Pahroznýšek Wrightův

(Tropidophis wrighti)
Foto

Ploskolebec americký

(Agkistrodon contortrix)
Foto

Ploskolebec plantážní

(Calloselasma rhodostoma)
Foto

Ploskolebec vodní

(Agkistrodon piscivorus)
Foto

Ptyas

(Ptyas mucosa maximus)
Foto

Ptyas velkooký

(Ptyas mucosus)
Foto

Smaragdovka proměnlivá

(Philothamnus semivariegatus)

Svijovka

(Dendrelaphis schokari)
Foto

Štíhlovka červenopruhá

(Platyceps rhodorhachis)
Foto

užovka drobná

(Eirenis modestus)
Foto

Užovka kapucínská

(Macroprotodon cucullatus )

Užovka Masticophis

(Masticophis mentovarius)
Foto

Užovka maurská

(Natrix maura)
Foto

Užovka pardálí

(Elaphe quatuorlineata)
Foto

Užovka stromová

(Elaphe longissima)
Foto

Užovka Xenochrophis

(Xenochrophis asperrimus)
Foto

Válejš

(Cylindrophis maculatus)
Foto

Vodnář hladký

(Aipysurus laevis)
Foto

Zmije Latasteova

(Vipera latastei)
Foto

Zmije paví

(Echis carinatus)
Foto

Zmije písečná

(Cerastes vipera)
Foto

Zmije rohatá

(Cerastes cerastes)
Foto

Zmije růžkatá

(Vipera ammodytes)
Foto

Zmije řetízková

(Daboia russelii)
Foto

hadíci

27. února 2009 v 15:37 | GALAXY GIRL =o) |  HADI


v
Zmije řetízková (Daboia russelii)
Poznáte o které hady se jedná? Hadi - Poznáte co jsou zač?

http://www.kostich.com/snake%20strike.JPG


http://www.amphibiancare.com/frogs/gallery/images/brookfieldzoo/11.jpg
Nejmenší
Adi nejmenší je zemní hádek,patřící do čeledi slepanovitých,který se vyskytuje pouze na ostrovech Santa Luica,Martiniku a Barbadosu.Tento minuhad který má zakrnělé oči a růžovou barvu pokožky,připomíná více žížalu než plaza.Jeho maximální délka jen zřídka přesíhne 10cm.
Nejmohutnější zmijovitý had
Nejmohutnějším zmijovitým hadem nejen Afriky,ale celého světa,je zmije gabunská.Dorůstá až dvou metrů a může být silnější než lidské stehno.
Nejdelší had
Rekordní délka zatím největšího hada uloveného v přírodě je 9,76m.Drží ji krajta mřížkovaná,odchycená v roce 1912 na ostrově Celebes.Stejný druh byl navíc největším hadem chovaným v zajetí.V zoo v Pittsburgu chovali krajtu jménem Kolos,která měla 9,15m.
Nejvýše žijící had
Rekordmanem je chřestýšovitý had ploskolebec.Vyskytuje se na úpatí horských ledovců v neuvěřitelné výšce 4900metrů n.m.
Nejstarší had
Hadi jsou poměrně dlouhověcí.Chřestýši se v zajetí dožívají průměrně 10-15let,velcí hadi ještě více.Samec hroznýše královského,jménem Pepek,uhynul roku 1977 v americké zoo ve Filadelfii ve věku 40let,3měsíce a 14dní.
Nejrychlejší had
Nejrychleji se pohybujícím suchozemským hadem je africká mamba černá,která umí na krátkou vzdálenost vyvinout rychlost až 19km v hodině.Nejrychleji plovoucími hady jsou mořští vodnáři.Vodnář dvoubarevný plave při pronásledování kořisti rychlostí až 16km v hodině.
Nejjedovatější hadi
Nejjedovatějšími mořskými hady jsou vodnář Belcherův a vodnář kobří.Mezi nejjedovatější pozemské hady světa patří Taipan,jehož jedové žlázy mohou dosahovat až 400mg jedu,což je v přepočtu 94tisíce smrtelných dávek pro myši.
Nejdelší chřestýšovitý had
Se svými až 360cm je nejdelším chřestýšovitým hadem americký křovinář němý,který má ještě jeden primát.Je to jediný chřestýš na světě,který nerodí živá mládata,ale klade vejce.
Nejtěžší jedovatý had
Nejtěžším jedovatým hadem je chřestýš kostkovaný,který při zhruba 2,5meterové délce,může vážit až 13kg.
Nejtěžší had
Nejtěžším hadem světaa je anakonda velká,žijící v Jižní Americe a na Trinidadu.Zatím nejdelší změřený exemplář byl dlouhý 9,15m a vážil neuvěřitelných 227kg(tolik může vážit třeba i medvěd)

puffle party

19. února 2009 v 19:34 | GALAXY GIRL =o) |  CLUB PENGUIN

Hi everyone, it's Screenhog!

In honor of the upcoming Puffle Party, I dug really deep to find out the history of the puffle. It's hard to believe now, but when Club Penguin launched, there were no puffles at all. At that time, the community of Club Penguin asked if they could have some kind of pet to adopt for their igloo, and we decided that, instead of using animals that already existed, we wanted to make up a completely new creature for the penguins to adopt.

We started sketching some ideas of what a Club Penguin pet might look like, and now, showing for the first time ever, here are some of those original sketches from November 2005:


PuffleConcepts copy copy.jpg
Some of the ideas were combined, and the puffle as we know it now was born (although we liked the propeller one enough that we gave the green puffle a propeller cap to fly around with). We'd love to know what your very favorite thing is about puffles.

Until then...Waddle on!

-Club Penguin Team
By Screenhog on February 19 2009 08:54 |
Hello Penguins!
It sounds like you and your puffles are doing a lot to get ready for the first ever Puffle Party that starts this Friday. We'd love to hear more about how you're going to be sure your puffles get the super special attention they deserve!

If you've been busy putting puffle furniture into your igloos, be sure to check out the new Better Igloos catalog that'll be available on Friday!

engposters2.jpg

In Other News: The team is still working hard to fix some bugs with the puffles, and I'll keep you updated. Thanks for being so patient.

Until then...Waddle on!

-Club Penguin Team
By Billybob on February 18 2009 09:29 |

Hello Penguins!
The final preparations for the Puffle Party are happening right now and we hope you're getting excited! Have you seen the Town Center? Do you have any guesses about what might be in those mysterious boxes?
In Other News: Thanks for your patience with us as we fix these bugs that are causing problems with your puffles. The team is still working hard to fix them!
Here are some tips for using the new puffle furniture:
  • When their health bars are full, try to not have your puffles eat or sleep. If you do, their health will decrease.
  • Their health will only increase if you ask them to play, eat, or sleep by clicking their puffle cards.
  • When your puffles choose to play, eat, and sleep on their own, their health will decrease.
shine - full health.jpg
Let us know what kinds of cool things you and your puffles are doing to prepare for the puffle celebration on Friday.
Until then...Waddle on!
-Club Penguin Team
By Billybob on February 16 2009 02:55 |

víly

15. února 2009 v 20:07 | garfield |  MAGICKÉ BYTOSTI

Víly, neboli rusalky, jsou svůdná stvoření, která mají svůj původ v Evropě. Jsou to půvabné mladé dívky - nebo tak alespoň vypadají. Jejich krása je přímo závratná a dokáže přimět muže k nejrůznějším pošetilostem. Mají dlouhé vlasy, jež jsou tak světlé, že se zdají být bílé. Drobná a nesmírně pohledná stvořeníčka s minimální inteligencí a jsou využívána kouzelníky především k dekoraci. Žijí v lesích na pasekách a jsou vybavena jistými kouzelnými schopnostmi k odhánění dravců, mají hašteřivou povahu, ale protože jsou velmi marnivé, zkrotné, májí-li posloužit jako ornament, kde vyniknou její nádherná motýlí křídla. Víla neumí mluvit!!! Rozmnožuje se kladením vajec. Dokáže vrhat oheň. Pokud se rozčílí, její tvář se protáhne a ztratí svou krásu.
V dřívějších dobách se lidé báli všeho nadpřirozeného a hlavně toho, co se nedalo logicky vysvětlit. Každý kdo byl jen obviněn sousedem, mohl být upálen. Víly byli většinou dobré a spíše pomáhaly než škodily. Nikdy nebylo dokázáno, že víly jsou opravdu mezi námi. Někdo věří a někdo se jen směje s představou že je to pouhý výplod fantazie. Lidé občas tvrdili že se s takovou vílou setkali. Stále však nikdo neví co je pravda a co pověst.
Horské víly jsou velmi krásné. Oblékají se do jinovatky a modrých a růžových stínů. Bydlí vysoko v horách, kam se nikdo nedostane. Horské víly osévají horská úbočí květinami, hrají si s kamzíky, zastavují laviny a dohlížejí na pastýře a jejich stáda.
Každá rostlina má svou vílu, která ji chrání. Když rostlinka onemocní, víla jí dodává sílu k uzdravení. Pokud květinu někdo utrhne, víla zůstane u ní, dokud nezvadne. Víly milují přírodu a chrání její čistotu a krásu. Zjevují se jen lidem s čistým srdcem.
Mnoho pověstí vypráví o tom, že život lidí je v rukou tří víl, které rozhodují o jejich zrození, životě i smrti. Takovým říkáme sudičky. První sudička je velmi krásná. Pomáhá nám narodit se. Druhá spořádá na nebi nit našeho života. Na jejím konci svítí hvězda. Třetí sudička rozhoduje o smrti - jednoho dne přistřihne nit života a něčí hvězda spadne a zhasne.

Vervain by Jessica GalbrethGypsy Rose by Jessica GalbrethEnchanted Moon by Jessica GalbrethMaiden Moon by Jessica Galbreth
Celestia by Jessica Galbreth
Horské víly
Horské víly jsou velmi krásné. Oblékají se do jinovatky a modrých a růžových stínů. Bydlí vysoko v horách, kam se nikdo nedostane. Horské víly osévají horská úbočí květinami, hrají si s kamzíky, zastavují laviny a dohlížejí na pastýře a jejich stáda.
Víly - sudičky
Mnoho pověstí vypráví o tom, že život lidí je v rukou tří vil, které rozhodují o jejich zrození, životě i smrti. Takovým říkáme sudičky. První sudička je velmi krásná. Pomáhá nám narodit se. Druhá spořádá na nebi nit našeho života. Na jejím konci svítí hvězda. Třetí sudička rozhoduje o smrti - jednoho dne přestřihne nit života a něčí hvězda spadne a zhasne.
Nymfy
Nymfy jsou obdobou naší Rusalky. Žijí u vody, tančí na hladině, nebo kolem vodní plochy. Jsou charakteristické svou světlou až namodralou pokožkou a tmavýma očima. Jejich vlasy mohou být modrozelené, ale i blond až rezavé. Není známo, že by jakkoliv škodily.
Dryády
Dryáda, neboli duch stromu, žije uvnitř starých rozložitých stromů v hloubi lesů. Přesto, že je zařazována mezi víly, nejde o stvoření tančící na palouku při měsíčku. Dryády střeží les proti vandalům, kteří by ho ničili. Ovládají svá vlastní kouzla, jako například jakýsi druh přemístění. Pokud je strom Dryády zničen, zahyne. Zbarvení kůže dryády osciluje mezi bílou a zelenou. Měří asi tak 150 cm. Vyskytuje se zvláště kolem Pentagramu.


Desetiletá Frances Griffithsová se svou matkou bydlela u své starší sestřenice Elsie Wrightové v Cottingley, venkovském městečku v Yokshiru. Elsii bylo šestnáct a navzdory věkovému rozdílu si dívky velice dobře rozuměly. Obě byly zaujaty vílami už dávno předtím, než se Frances v dubnu 1917 přistěhovala. Ve spodní části zahrady Wrightových se nacházel kouzelný kus země, kterému se říkalo Cottingleyaké údolí. Zde údajně dívky spatřily víly. Nikdo jim však historku nevěřil a dokonce si z nich dělali i legraci. Dívky se tedy rozhodli podat jasný důkaz o existenci víl. Udělaly několik fotografií, na kterých byly obě dívky i s vílami.
Fotografie se dostaly do rukou odborníka, ten je prohlásil za pravé. Skeptikové se snažili fotografie napodobit, aby dokázali nepravost snímků. Prohledávali dětské knížky, až narazili na jednu ilustraci, na kteé byly víly ve stejné poloze, jako na první fotografii.
Avšak až v roce 1976 se s pomocí moderní počítačové technologie podařilo dokázat nepravost snímků. Po neuvěřitelných šedesáti letech se tehdy už staré dámy přiznaly, že jsou fotografie zfalšovaly proto, že jim nikdo nevěřil. Víly byly vystřiženy s papíru a umýstěny před dívky. Obě však nadále tvrdily, že v Cottingleyském údolí skutečně viděly víly.

Club penguin

13. února 2009 v 19:19 | GALAXY GIRL =o) |  CLUB PENGUIN

AKTUALITA


Hello Penguins!


The team's excited because TODAY puffles can finally play with their furniture! You've been suggesting it for a long time, and it's one of the ways we're celebrating puffles this month.


puffleplaywin.jpg
Try putting some furniture in your igloo and click your puffle card to ask your puffle to play, sleep, or eat. Puffles have minds of their own, so you might see them using furniture on their own, without you even asking them to! But remember, their health will only increase if you click their puffle cards. We may need to do a few tweaks, so let us know what you discover as your puffles are playing. We can't wait to hear what you think!


Some of you have asked where your other pet items have gone (because they're not where they used to be in your inventory). Now only furniture items that puffles can play with are in the pet inventory. Check the other sections of your igloo inventory to find any items that may have moved.

NOVY PIN JE V DOLE ( MINE )

6.3.16 ~fae